• 0282 725 44 44
 • E-Katalog
 • İnsan Kaynakları
 • Nöbetçi Eczaneler
 • International Patients

Ziyaretçi Kuralları

Ziyaretçi Kuralları

Özel İrmet Hospital Hastanesi olarak; hastalarımızın, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin sağlığı ve rahatlığı bizim için çok önemlidir. Hastalarımıza en uygun hizmeti verebilmek, tedavi ve bakım ihtiyaçlarını zamanında aksatmadan karşılayabilmek için hastanemiz kurallarına uymanız gerekmektedir. Sizleri bilgilendirdiğimiz bu konularda göstermiş olduğunuz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. 

HASTANEMİZDE HASTA ZİYARETİ HANGİ GÜN VE SAATLERDE YAPILIR? 

 • Yatan Hasta Servisleri : Her Gün 10:00-22:00 
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi : Pazartesi/Çarşamba/Cuma 12.00 
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi : Pazartesi/Çarşamba/Cuma 13.00-14.00
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Her Gün : 12.00-13.00 / 19:00-20:00 

 

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME KİMLERE YAPILIR? 

Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir. Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir. Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir. Hastalarımızın sağlık durumu ile ilgili telefonla bilgi verilmez. İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında ailesine ve yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. 

HASTA ZİYARETİ NASIL OLMALIDIR? 

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve rahatını bozacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Hastamızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz. 

ZİYARET SÜRESİ NE OLMALIDIR? 

Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz. 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler, 
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler, 
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler, 
 • 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir. 

Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir. 

HANGİ DURUMLARDA HASTA ZİYARETİNE KISITLAMA GETİRİLİR?

Aşağıda belirtilmiş olan özel durumlarda hasta ziyaretine kısıtlama getirilebilir.

 • Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz. 
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, 
 • Toplumda salgın varlığında, 
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. 

 

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR? 

 • Hasta ziyaretini, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapınız. 
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz. 
 • Hastalarımızın sağlığı için odada fazla ziyaretçi bulunmamasına ve ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz. 
 • Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz. 
 • Sağlığınız açısından hastanızın bulunduğu ortamdaki eşya ve alanlara dokunmamaya dikkat ediniz. 
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya el dezenfektanı ile ovalayınız.
 • Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşmayınız. 
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz. 

Yoğun Bakım Üniteleri’nde; 

 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır.
 • Önlük, galoş, maske ve eldiven esas olarak kişisel koruyucu malzemeleridir ve Yoğun Bakım Üniteleri’ne, standart hasta odalarına veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların odalarına girerken rutin olarak kullanılmasının enfeksiyon kontrolüne bir katkısı bulunmamaktadır. Tam tersine bu malzemelerin yanlış kullanımı hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda hastanemiz Yoğun Bakım Üniteleri’ne kişisel koruyucu malzeme kullanmadan girmekten çekinmeyin bu durum uluslararası uygun görülmüş bir giriş sistemidir. 
 • Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı 1 kişidir. Bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz. 
 • Sizin, hastanızın ve diğer tüm hastalarımızın sağlığı açısından ziyaret sırasında kendi hastanız dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz. 
 • Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. 
 • Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz.

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE…