fbpx
  • 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

İrmet Hospital Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Soner KARAALİ “Sosyal Medyanın Yüz Estetiğindeki Etkileri” hakkında konuştu. 

Yüz estetiği ile ilgili işlemler sosyal medyanın sık kullanılmaya başlanması ile beraber oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle instagramın yaygın kullanımıyla başlanmayan  özçekim furyası ile insanlar yüz bölgelerini daha yakından ve ayrıntılı olarak incelemeye başladıkları için yüz bölgesine yapılan estetik müdahalelere gün geçtikçe talep artmaktadır.

YÜZ ESTETİĞİ 2 GRUP ALTINDA DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Yüz estetiği işlemleri cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı KARAALİ “Cerrahi olmayan işlemler ile dolgular, toksin uygulamaları örneğin; botox, lazer uygulamaları, prp ve mezoterapi uygulamaları, topikal gençleştirici krem uygulamaları veya bunların kombinasyonu olarak uygulamalar yapılabilmektedir. 

Cerrahi yüz gençleştirme işlemleri ise alın bölgesinden gıdı bölgesine kadar uzanan alanda, yüzdeki tüm bölgeleri içeren alanların estetik müdahalelerini kapsar. Alın germe ve daraltma, kaş kaldırma-askılama, burun estetiği, alt ve üst göz kapağı estetiği, kulak estetiği, orta yüz germe, tam yüz germe, boyun germe, dudak askılama gibi işlemler cerrahi yüz estetiğinde uygulanan yöntemlerdir.” dedi.

EN SIK YAPILAN İŞLEM YÜZ GERME ESTETİĞİDİR

Cerrahi yüz estetiğinde, yaşa bağlı olarak sarkan yüz bölgesindeki dokuları toparlamak amacı ile uygulanan en sık işlem yüz germe estetiğidir. Yüz germe estetiğine çoğu zaman aynı seansta göz kapağı estetiği, kaş askılama, gıdı-boyun germe gibi estetik işlemler de eklenerek tek seansta mümkün olabildiğince tüm yüz bölgesini gençleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yüz estetiği ameliyatlarında hasta popülasyonu genellikle orta yaş ve üzeri olup, genellikle kendi yaş gruplarında en yaşlı gözüken yüzde 10’luk dilim içerisinde gözükürler. Özellikle kombine olarak uygulanan yüz estetiği ameliyatlarından sonra hastaya vaadettiğimiz görünüm ise kendi yaş grubunda en genç gözüken yüzde 10′ luk dilime sokmaktır. Bu da yüz germe ameliyatları sonrası hastanın ortalama 15 yaş ve hatta bazı hasta gruplarında 20 yaş daha genç gözükebilmesi anlamına gelir.

Hiç bir başka estetik operasyon, bir kişiyi görünüm olarak yüz germe işlemimine kıyasla daha genç gözükmesini sağlayamaz. Yapılan işlem kalıcı niteliktedir. Hastanın doğal yaşlanma süreci ne ise aynen devam eder ancak işlemin kalıcılığı yaşlanma sürecinden hızlı olarak kaybolmaz.

HASTALARIN İŞE BAŞLAMA SÜRESİ 15-20 GÜNDÜR

Yüz germe estetiği genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sonrası hastalar bir ya da iki gün hastanede yatarlar. Ameliyat sonrası izler kulak önü çizgisi, saçlı deri ve kulak arkasında saklanacağı için karşıdan bakıldığında izler gözükmez ve belli olmaz. Ameliyat sonrası hastalara 2 hafta takacakları bir yüz maskesi önerilir. Şişlikler ve ödemler ameliyat hemen sonrası yoğun olmakla beraber ikinci haftadan sonra oldukça azalır. Ameliyat günü hasta ayağa kalkar, yürür ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Taburculuk sonrası hastalar maskeleri ile evde kişisel işlerini yapabilir dışarıda gezebilir ve ufak egzersizlerini yapabilir. Ameliyat dikişleri 10. günde alınır. Hastaların işe başlama süreleri çalıştığı işlere göre değişmekle beraber ortalama 15-20 gündür.

ESTETİK AMELİYATLARI MUTLAKA BİR PLASTİK CERRAHİ UZMANI TARAFINDAN YAPILMALIDIR

Yüz germe ameliyatları ile birlikte göz kapağı estetiği, badem göz ameliyatı, yanak inceltme, gıdı estetiği ve dudak kaldırma işlemleri çoğu zaman hastanın beklentilerine göre beraber kombine edilebilir. 

Bu kombinasyonda amaç hastanın mümkün olabildiğince tek seansta yüzünün harmonisini bozmadan bütüncül bir yaklaşımla gençleştirmeyi sağlamaktır. Burun estetiği ameliyatı yüz estetiği ameliyatlarının içinde çok önemli bir yer tutar ancak hastalara yüz germe ameliyatı ile aynı seansta uygulanması genellikle önerilmez. Burun estetiği ameliyatı da planlanıyor ise ameliyatlar toplamda iki seans olacak şekilde planlanır.

Yüz germe başta olmak üzere yüz estetiği ameliyatları, diğer estetik ameliyatlarından bir miktar daha fazla titizlik isteyen, tecrübe gerektiren ve ileri uzmanlık gerektiren cerrahi işlemlerdir. Bu nedenle ameliyatın tam teşekküllü hastanelerde, tecrübeli ve yüz estetiği cerrahisi konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış olan cerrahlar tarafından yapılması gerekir. Bu cerrahi işlemler komplikasyonları ve olumsuz sonuçları büyük sıkıntılar yaratabileceği için kesinlikle merdiven altı tabir edilen sağlık kuruluşlarında ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı dışındaki branşlar tarafından yapılmamalıdır.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı KARAALİ “Hastanemiz ameliyathane güvenilirliği, servisteki ekip tecrübesi, yoğun bakım ve teknik alt yapısı ile tam teşekküllü bir hastanedir. 

Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurul Denkliği Sertifikasını almış bir plastik cerrahi uzmanı olarak başta ABD olmak üzere özellikle yurtdışında yüz estetiği ile ilgili çeşitli eğitimler almış, toplantılara katılmış bulunmaktayım ve rutin olarak bu ameliyatları günlük pratikte uygulamaktayız. Yüz estetiği özel ilgi alanlarından biridir. dedi.