Randevu Al Online Laboratuvar İnsan Kaynakları E-Katalog İrmet Bebekleri Nöbetçi Eczaneler
  0 282 725 44 44
        
Taş Hastalıkları Tanı ve Tedavi YöntemleriTaş Hastalıkları Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Untitled Document


İrmet Hospital Hastanesi Üroloji uzmanı Dr. Hüseyin KORUCU, en sık görülen böbrek taşı türünün 'kalsiyum oksalat taşları' olduğunu belirterek, 'Böbrek taşlarının en tipik belirtisi ağrı oluyor ancak bazen de böbrek fonksiyonunu bozuncaya veya kalıcı hasarlar oluşturuncaya dek şikayet oluşturmadan sessizce büyüyebiliyor. Bu nedenle taş oluşumunu önlemek ve böbrekleri düzenli olarak takip etmek önem taşıyor'diye konuştu.

Böbreklerde taş nasıl oluşur?

Böbrekte taşların oluşumu birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Böbreklerde şekillenen ve atılan idrarın miktarı çok önemli olup, bir takım faktörlerin etkisi ile bazı kimyasal maddelerin idrar yoluyla atılımı artmakta ve alınan sıvı miktarına bağlı olarak azalabilen idrarda bu maddeler kolayca çökerek, küçük kristallerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu kristaller şekillendikten sonra hızla birleşerek böbrek taşlarını oluşturmaktadır.

Kimler risk altındadır?

Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla oluşmaktadır. Sıcak iklimlerde (ülkemizin özellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde olduğu gibi), yaz aylarında terlemeye ve yetersiz sıvı alımına bağlı olarak daha sık gerçekleşir. Aynı zamanda ramazan aylarında sıvı alımının önemli oranda azalması da etkili olabilmektedir. Diğer taraftan son yıllarda tüketilen besinlerin bu konudaki önemi de giderek artmakta olup, bazı yiyecek ve içeceklerin taşların oluşmasına yol açtığı bilinmektedir. Taşların oluşmasını önlemede en önemli faktör, alınan sıvı miktarıdır. Bünyesi taş oluşturmaya yatkın kişiler, yeteri kadar su içmezse (günde en az 2-2.5 lt.) idrar miktarı azalacak, idrar daha yoğun bir duruma gelecek ve idrardaki taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır. Bütün bunların haricinde ailesinde taş hastalığı olan bireyler de taş hastalığı açısından önemli risk altındadır.


BÖBREKLERİ SU İLE BESLEYİN

Büyük bir çözelti olarak bilinen idrarın yaklaşık 50 maddenin çözülerek vücuttan atılmasını sağladığını ifade eden Korucu, "Yeterince su içildiğinde idrarın yani çözeltinin miktarı artıyor ve daha fazla oranda madde çözülüyor. Böylece böbreklerde kristalleşme azalıyor, var olan küçük kristaller de atılıyor. Az su tüketildiğinde ise çözelti miktarı azalıyor ve taş oluşumuna neden olan kalsiyum, oksalat ve benzeri maddeler kristalleşmeye başlıyor. Bunlar zaman içinde taşa dönüşüyor. Günlük su tüketiminin yaklaşık 2 litre olması gerekiyor ancak herkes kendi tüketimini çıkan idrarı takip ederek ayarlayabiliyor. İdrarın mümkün olduğunca renksiz ve kokusuz olması, yeterince su tüketildiğini gösteriyor" dedi.


Taş hastalığının belirtileri nelerdir?

Taşın bulunduğu taraftaki yan boşluk ağrısı en önemli belirtidir. Ağrı şiddetli, bıçak saplanır tarzda olabildiği gibi bazen de uzun sürebilen ve dayanılabilen yan ağrıları olabilmektedir. Özellikle böbrekten çıkıp idrar kanalına (üreter) giren taşlar, çok daha şiddetli ağrı oluşturmaktadır. Ağrının şiddeti zaman zaman artıp azalabilir. Ayrıca idrarda kanama, yanma, bulantı ve kusma da görülebilmektedir.

Teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

En sık uygulanan inceleme yöntemi ultrasonografidir. Hastalara herhangi bir uygulama zorluğu oluşturmayan, basit ve pratik bir uygulamadır. Boş veya ilaçlı böbrek filmi (IVP), spiral, bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerle de teşhis konulabilmektedir. Tedavi planı, taşların bulundukları yere, sayısına ve taşların çapına bağlı olarak değişmektedir.

Taş hastalığına ameliyatsız çözüm

Böbrek ile idrar torbası arasında yer alan üreterde (idrar kanalı) takılıp kalan taşların tamamına yakını üreteroskopi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntem, açık ameliyat yapılmaksızın endoskopik yoldan (kapalı, vücuda kesi uygulanmadan) yapılır. İşlem sırasında özel ışıklı bir alet ile taşın bulunduğu idrar kanalına girilerek taşa ulaşılır, büyük taşlar kırılarak küçültülüp direkt dışarı alınarak idrar kanalı taşların tümünden temizlenir. Hastanın iyileşmesi ve günlük aktivitelerine dönmesi daha hızlı olup aynı gün hasta evine gönderilebilmektedir.

Perkütan taş cerrahisi

Teknolojik gelişmeler ve modern yaklaşımlar sayesinde, günümüzde böbrek taşlarının %99'u kapalı ameliyat yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Taş kırma yöntemi ile tedavi edilemeyen veya kırılsa da dökülemeyecek büyüklükte olan taşların çoğunda, perkütan taş cerrahisi uygulanmaktadır. Cilt üzerine yapılan 1 cm'lik kesi ile böbreğe endoskopik olarak girilerek taşlara ulaşılmakta ve bu taşlar kırılarak dışarıya alınmaktadır. İşlem sonrasında hastalar, büyük ameliyat yarası olmaması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilmekte, çok kısa sürede iyileşerek, aktivitelerine dönebilmektedir.
Açık ameliyat uygulamasından da kısaca söz edebilir misiniz?

Günümüzde artık hem teknolojik gelişmeler ile yaygın uygulanan endoskopik (kapalı) girişimler, hem de taşların daha küçük boyutlarda iken tespit ve tedavi edilebilmesi nedeniyle açık cerrahi girişimlerin oranı % 1- 2 değerlerine kadar gerilemiş bulunmaktadır. Böbreklerin hemen hemen tüm boşluklarını dolduran büyük ve kompleks taşlar ile taşların alt kısmında tedavi sonrasında düşmelerini engelleyecek darlık bulunması durumlarında bu yöntem seçilebilmektedir.

Yeniden taş oluşması nasıl engellenebilir?

"Böbrek ve İdrar yolları taş hastalığı", tedavi edilmiş olsa bile tekrar edebilmektedir. Bu nedenle idrar yollarında taş olan hastaların tedavi sonrasında ileri incelemeler ile yakından takibi gerekmektedir. Günümüzde artık başarılı bir şekilde taşların vücuttan uzaklaştırılmaları kadar yeni taşların oluşumunun engellenmesi de çok büyük önem taşımaktadır. Böbrek ve idrar yollarında bulunan taşların büyümesini veya yeniden taş oluşmasını engelleyecek en etkili ve gerekli birincil önlem gün içerisinde en az 2.5 litre su içilmesidir. Bu yolla yoğunluğu daha azalacak olan idrar ile taş oluşturabilecek risk faktörleri çok daha kolay atılabilecek ve bu maddeler bir araya gelip çökme imkanı bulamayacaktır. Bazı yiyecek ve içeceklerin, içeriklerinde yer alan bazı risk faktörleri nedeniyle taş oluşum riskini artırdıkları çok iyi bilinmektedir. Bu konu özellikle son 10 yıllık süreçte daha çok önem kazanmış olup, hastaların besin alışkanlıklarının bu konuda deneyimli bir diyetisyen tarafından çok iyi değerlendirilmesi ve günlük gıdaların uygun besinlerle desteklenmesi giderek daha fazla önem arz eden bir koruyucu önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, uygun kiloyu sürdürme ve yeteri kadar yapılan fizik egzersizleri de belirlenen risk faktörlerinden uzaklaşma için etkili önlemler arasındadır. Son olarak taş hastalığından muzdarip bireylerin, özellikle de ailesinde bir veya birden fazla bireyin taş hastalığı bulunan hastaların genetik açıdan da detaylı olarak değerlendirilmesi, bu yolla hem bu hastalığa olabilecek yatkınlık ile, gelecekte oluşabilecek yeni taş oluşum riskinin belirlenmesi de bu konu ile etkin olarak uğraşan merkezlerin üzerinde durduğu ve yoğun olarak çalıştığı bir konu olup, sık tekrar eden taş hastalığında mutlaka ele alınması gereken bir konudur. Unutulmaması gereken konu, taş hastalığının erken teşhis, etkili ve en az zarar veren yöntemler ile tedavi ve çok yakın takip gerektiren bir problem olduğudur. Ancak bu şekilde gelecekte oluşabilecek yeni taşları engellemek mümkündür.


Taş hastaları neler yapmalıdır ?

 

  • Her gün yeteri kadar sıvı alınması ( 2-2.5 lt, 10-12 bardak)

  • Sık tekrar eden taş hastalığı durumunda yiyeceklerin düzenlenmesi

  • Düzenli yürüyüş ve egzersizler

  • Stresten uzak bir yaşam tarzının sağlanabilmesi

  • 6 ayda bir idrar analizi ile ultrasonografi incelemesinin tekrarı

  • Vücutta taş oluşumuna yol açan sebeplerin aydınlatılması amacıyla kan ve idrar örneklerinin incelenmesi ve gereken tedavinin başlatılması

  • Mevcut taşların büyümeden gereken önlemlerin alınması ve taşların uygun yöntemlerle temizlenmesi

  • Düşürülen taşların analiz amacıyla biriktirilmesi ve inceleme amacıyla bu konu ile ilgilenen deneyimli merkezlere başvurulması

  • Ailesinde yaygın taş hastalığı bulunan ve sık sık taş oluşumu ile karşılaşan bireylerin bu konuda ilgili merkezlerde genetik incelemelerden geçmesi


Böbrek taşlarının oluşumunda diyetin rolü nedir?

Böbrek ve idrar yollarında taşların oluşumuna yol açan faktörler içerisinde son yıllarda üzerinde çok yoğun olarak durulan önemli faktörlerden bir tanesi de tüketilen yiyecek ve içeceklerin içeriğidir. Yapılan klinik ve deneysel çalışmalarda bir takım yiyecek ve içeceklerin içerisinde yoğun bir şekilde yer alan taş yapıcı maddeler nedeniyle taş oluşumuna yol açtığı ve bu mekanizmayı hızlandırdığı gösterilmiştir. Bu yiyeceklerin alınması ve bağırsaklarda sindirilmeleri sonucu açığa çıkan bazı taş oluşturabilen yapı taşları bağırsaklardan emilmekte ve idrar yolu ile atılımları sırasında ise taş oluşumunu tetiklemektedir. Aynı zamanda bu risk faktörlerin idrarla atılımını kolaylaştıran ve bir araya gelip taş oluşumuna engel olan en önemli faktör yeteri kadar su tüketimi olup, bu beslenme tarzına ek olarak az sıvı tüketimi taş oluşumunu daha da artırmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu aşağıda belirtilen bazı besin maddeleri başta olmak üzere belli başlı bazı besinlerin taş oluşum riskini artırdığı gösterilmiştir.

Bu besinler arasında ;

aşırı oranda protein ( kırmızı et, süt ve süt ürünleri),

ıspanak,

tuz,

şekerli ve unlu mamuller,

sakatat ürünleri,

çikolata,

koyu çay,

kahve,

kola,

bira

soda sayılmaktadır.

Bu besinler ve diğer bazı risk teşkil eden besinlerin günlük tüketim içerisindeki ağırlığının tespiti ve eğer gerekli ise şahısların beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi bu açıdan büyük önem taşır duruma gelmiştir. Günümüzde taş hastalığının takibi ve yeni taşların oluşumunun engellenmesinde her hastanın bir diyet uzmanı tarafından detaylı olarak değerlendirilmesi ve gereken beslenme alışkanlığı düzenlemesinin yapılması ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

 

Taş hastalığının oluşumunda genetik faktörlerin ve genetik incelemelerin rolü nedir?

Taş hastalığının tedavisinde mevcut taşların değişik yöntemler ile vücuttan uzaklaştırılması ve hastaların taştan yoksun duruma getirilmesi tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde asıl hedef yeniden taş oluşum riskini minimum düzeye indirebilmek amacıyla gereken önlemlerin alınması ve hangi hastaların tekrar taş oluşturabileceğinin önceden kestirilebilmesidir. İşte bu noktada yapılacak bazı genetik araştırmalar ile, mevcut veriler ışığında hangi hastaların bu hastalığa yatkın olduğunu belirleyebilmek mümkün olacaktır. Özellikle ailesinin birçok ferdinde taş hastalığı bulunan çocukların bu açıdan detaylı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Özetle bir diyet uzmanı değerlendirmesi ve genetik taramalar ile gelecekte taş hastalığının oluşumunu minimum düzeylere indirebilmek mümkün olabilecektir.


MEME KANSERİNDE ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR
Tüberküloz (Verem Hastalığı) Nedir ? Belirtileri, Tanısı ve Tedavileri Nelerdir?
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ
BURUN ESTETİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER VE TEDAVİ SÜRECİ
Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Ameliyatları
Hipotiroidi Nedir Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi
Rinoplasti (Burun Estetiği) Ameliyatı
Ramazanda Sağlıklı Beslenme Önerileri
Sinüs Cerrahisi
Rahat Bir Gebelik Dönemi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Parkinson Hastalığında Erken Teşhis Önemi
Bahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
Beyin Tümörleri ve Tedavi Yöntemleri
Horlama ve Uyku Apnesinde Cerrahi Tedavi
Omuz Artroskopisi – Kapalı Omuz Ameliyatı
Gebelik Döneminde Uyku
EEG ve EMG Nedir? Hangi Durumlarda Kimlere Uygulanır?
SOĞUK HAVALARDA KALBİNİZE DİKKAT EDİN
AKILLI MERCEKLERLE UZAK VE YAKIN GÖZLÜKLERİNİZDEN KURTULABİLİRSİNİZ
LOKAL ANESTEZİ ALTINDA UYANIK AMELİYAT
Çocuklarda Kalça Çıkığı
Rüzgar ve Soğuk Hava Kalbi Etkiliyor
Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklarda Göz Sağlığı
Meyve ve sebzelerin besin değerleri ve faydaları
OKULA UYUM SÜRECİ
A’dan Z’ye Şarbon…
Okul Öncesi Çocuğunuzun Sağlık Kontrollerini Yaptırın
Uzun yolculuklarda dikkat edilmesi gerekenler
ZAYIFLARKEN NE KAYBETTİĞİNİZİ BİLİN
Diyabetik Ayak ve Damar Tıkanıklıklarında Ozon Tedavisi
Prematüre Bebek Bakımı Nasıl Olmalı?
Sınav Kaygısı
BAYRAMDA BESLENMENİZE DİKKAT EDİN
Çocuklarınıza Karne Korkusu Yaşatmayın !
Tatile Çıkmadan Önce Yaptırmanız Gereken 7 Sağlık Kontrolü
Cildiniz Yaza Hazır Mı ?
Ramazan Ayı ve Su Tüketimi
Yenidoğan Tetanozu ve Önemi
Miyom nedir?
Osteoporoza Karşı Düzenli Kemik Taraması Yaptırın
Taş Hastalıkları Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Vajinismus
Çocuklarda El Ayak Ağız Hastalığı
Küçük önlemlerle sağlıklı bir kurban bayramı geçirin!
STRES, SEDEF HASTALIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sigarayı yakmadan bir kez daha düşünün!
Glokom (Göz Tansiyonu) Nedir?
Rahim Ağzı Kanserinden Korunma ve Tarama Yöntemleri
EPİLEPSİ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
KIŞ DEPRESYONU
Kök Hücreler ile hangi hastalıklar tedavi edilebilir?
MIDCAB
Doğum sonrası depresyon nasıl engellenir?
Konuşulmayan Hastalık “Hemoroid” ve Korunma Yöntemleri
Okul Çağı Beslenmesi
Beklenmeyen bir karne karşısında tepkiniz ne olmalı?
MS Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Bahar Alerjisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Her unutkanlık alzheimer mı?
ÇOCUKLARDA ATEŞ
YAZ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENME
Ozon Tedavisi Nedir?
SAÇ, SAÇ DÖKÜLMESİ, SAÇ BAKIMI
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI
EPİLEPSİ NEDİR ?
Yenidoğan Yoğun Bakımda Hangi Bebekler Yatar ? Tedavi Amacı Nedir ?
Bilinçsiz Yapılan Diyet Kemik Erimesini Tetikliyor
BİLGİSAYAR VE KLİMA GÖZ KURULUĞU YAPIYOR
Baş Ağrıları
Anemi (Kansızlık) Nedir ?
Cildimizi Soğuktan Nasıl Koruyacağız?
Akne (Sivilce Tedavisi)