• 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

VEP (Visual Evoked Potentials)

VEP (Visual Evoked Potentials)

Bu incelemede gözler belirli aralıklarla yanıp sönen parlak ışık uyaranı (flaş) ya da dama tahtası şeklinde siyah beyaz karelerden oluşan ve siyah kareleri beyaz renge beyaz kareleri siyah renge dönüşen (patern reverse) uyaran verilerek retinadan oksipital kortekse kadar görme yolları değerlendirilir.


Bu inceleme özellikle ön görme yolları denilen bölge yani optik kiazmaya kadar olan bölge bozukluklarını değerlendirmede yardımcıdır. Görsel uyandırılmış potansiyel incelemelerinde hasta bir ekranın karşısına oturtulur. Hastanın katarakt, glokom gibi bir göz rahatsızlığı varsa not edilir. Kırma kusuru varsa bunu düzelten gözlük ya da lensi taktırılır. Işık uyaranların görme yollarında ortaya çıkardıkları yanıtları kaydetmek için hastanın saçlı derisi üzerine belli noktalara yüzeyel elektrod veya cilt altına monopolar iğne elektrod yerleştirilir. Hastanın bir gözü kapatılarak açık olan gözü ile ekranın ortasında sabit bir noktaya bakması istenir. Ardışık uyarılar verilerek averajlama yöntemi ile uyandırılmış kortikal yanıtlar elde edilir. Bu işlem her bir göz için en az iki kez tekrarlanır.


İncelemenin sonunda normal bireylerde ‘V’ şeklinde bir yanıt elde edilir ve bu yanıtın tepe noktaları N75, P100 ve N145 (ya da N1, P1. N2) olarak adlandırılır. Her iki göz ile elde edilen yanıtların gecikme ve amplitüd değerleri arasında anlamlı fark olması ya da elde edilen değerlerin normal bireylerde elde edilen referans değerlerden farklı olması görme yollarında patoloji olduğunu gösterir.