• 0282 725 44 44
 • E-Katalog
 • İnsan Kaynakları
 • Nöbetçi Eczaneler
 • International Patients

Üroflowmetri

Üroflowmetri

Üroloji polikliniğinde yapılabilen ve prostatın mekanik olarak idrar yolunu sıkıştırmasını göstermesi açısından çok basit ama güvenilir sonuç veren bir testtir.İşeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir. İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır. Tek başına ve ya sistometri ile beraber kullanılabilir.

Nasıl Yapılır?


Üroflowmetri Testi Hasta idrara sıkışık olarak bilgisayarlı bir makineye idrarını yapar. Bu sırada idrar akım hızı ve diğer veriler ölçülür. 

Elde Edilen Bilgiler Nelerdir?

 • Maksimum işeme hızı
 • Ortalama işeme hızı
 • İşeme süresi
 • Maksimum işeme hızına ulaşma süresi
 • İşenen idrar hacmiÜroflowmetr Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH, üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis
 • İşeme kusurları: Yetersiz mesane kası kasılmaları
 • Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin ve ya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması
 • Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi