Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji, işitme ve denge bilimi olup, işitme ve denge bozukluklarının tanılanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Odyolojik değerlendirme hem bebek ve çocuklar hem de yetişkinler için ayrı ayrı yapılır.


Bebek ve çocuklardaki odyolojik tetkiklerin kendine has özellikleri olduğu gibi yetişkinlerdeki odyolojik tetkiklerin de yine kendine has özellikleri mevcuttur.
Yetişkin odyolojik tetkiklerde, odyolojik tanının konulabilmesi için özellikle yapılması gereken testler vardır.

 • Bunlar genel olarak;
 • Saf Ses Odyometri,
 • Konuşma Odyometrisi,
 • Orta Kulak Analizi ve İç Kulak Değerlendirmesi

testleridir. Bunların hepsi çok önemlidir ancak bunlardan hiçbiri tek başına yeterli bilgiyi vermez.


Bebek ve çocuklarda yapılan odyolojik değerlendirmeler ise yetişkinlerden biraz farklıdır. Yetişkinler, yapılan testlere daha fazla katılım gösterir uyum sağlarlar. Çocuklarda ve özellikle bebeklerde ise bu mümkün değildir. Onun için bebek ve çocuklarda genellikle Elektrofizyolojik Odyolojik Değerlendirmeler yapılır. Bunlar Objektif Testlerdir. Burada hastanın ya da bireyin direk teste katılımı gerekmez. Bu testler genel olarak uyku sırasında yapılır. Burada da yine sırasıyla Orta Kulak Ölçümleri, İç Kulak Ölçümleri, İşitme Siniri ve Beyin Sapı Ölçümleri yapılır.
Bebek ve çocuklardaki tüm ölçümlerde temel amaç; işitme eşik tahminlerinin yapılmasıdır. İşitme eşik tahminlerinin yapılması, işitme kaybı var mı yok mu denilebilmesi için çok önemlidir.


Odyolojik Tetkiklerin yapılmasındaki temel amaç ise; işitme kaybı var mı yok mu, bunu belirlemektir.

İşitme Kaybı var ise;

 • İşitme kaybının tipi nedir? İşitme kaybının tipi işitme kaybına neden olan problemin nerede olduğunu gösterir.
 • İşitme kaybının derecesi nedir? İşitme kaybının derecesi büyüdükçe iletişim üzerinde olumsuz etkileri de büyür.
 • İşitme kaybının konfigürasyonu? Yani işitme kaybı hangi frekansları daha fazla etkilemiş.
 • Her iki kulak aynı anda mı etkilenmiş yoksa tek taraflı bir etkilenme mi var?
 • Her iki kulakta aynı anda etkilenme olmuşsa bu nasıl olmuş? Benzer mi ayrı mı?

Tüm bunlar odyolojik tanı için çok önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki, odyolojik değerlendirmelerde hiçbir odyolojik test tek başına anlamlı olmamaktadır ve odyolojik test bataryası kavramı çok önemlidir. Çünkü her bir testin birbirini tamamlaması ve birbirini desteklemesi gerekir.

Özel İrmet Hospital Hastanesi Odyoloji Ünitesi’nde Neler Yapıyoruz?

Özel İrmet Hospital Hastanesi Odyoloji Ünitesi olarak Kulak Burun Boğaz Kliniklerine bağlı çalışmaktayız.
Odyoloji Ünitemizde; bebek, çocuk ve yetişkin değerlendirmesine yönelik tetkikleri yapabilmekteyiz.

Odyoloji Ünitesi Hizmet Alanlarımız

 • Yetişkinlerde odyolojik tetkik
 • Bebek ve çocuklarda odyolojik tetkik
 • Yenidoğan işitme taraması
 • İşitsel rehabilitasyon
 

Yapılan Testler

Objektif Testler
   • Timpanogram
   • Akustik Refleks
   • Östaki Fonksiyon Testi (ETF)
   • Refleks Decay Testi
   • Metz Recruitment Testi
Yenidoğan İşitme Taraması Testleri
   • Otoakustik Emisyon (T-TEOAE)
   • İşitsel Beyin Sapı Cevapları (T-ABR)
Odyometrik Testler
  • Saf Ses Odyometri
  • Konuşma Odyometrisi
  • Çocuk Odyometrisi
  • Weber Testi (Kemik vibratörle)
  • Supraliminer (Eşik Üstü) Testler
  • ABLB
  • Tone Decay
  • Bekesy
  • SISI
  • İleri Konuşma Testleri
  • Performans Şiddet Fonksiyonu
  • Rollover İndeksi
  • Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etme Testi