• 0282 725 44 44
 • E-Katalog
 • İnsan Kaynakları
 • Nöbetçi Eczaneler
 • International Patients

Uzm. Dr. Hülya HALİS

Mesleki İlgi Alanları

 • Yenidoğan İzlemi ve Takibi
 • Yenidoğan Hastalıkları
 • Büyüme ve Gelişme Problemleri
 • Sağlıklı Çocuk İzleme
 • Büyüme Gelişme Geriliği
 • Obezite
 • Tiroid Hastalıkları
 • Çocuk Alerjisi
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Beslenme Bozukluğu
 • Gıda Alerjisi
 • Astım Tedavileri
 • Bronşit Tedavileri

  Yabancı Dil
 • İngilizce

  Doğum Tarihi


 • Eğitimleri
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans (2002)
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - İhtisas (2010)
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yenidoğan İhtisası (2014)

  İş Deneyimleri
 • Pamukkale Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD
 • Uşak Esme Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
 • Mersin Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Neonatoloji
 • Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Neonatoloji
 • Çorlu Devlet Hastanesi - Neonatoloji


 • Üyelikleri


 • Kurslar
 • Tekirdağ İli Neonatal Resusitasyon Programında Eğitici
 • Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Hemşirelik Kursu Eğitici


 • Mesleki Yayınlar :
 • A1. Halis H, Bor-Kucukatay M, Akin M, Kucukatay V, Bozbay I, Polat A. Hemorheological parameters in children with iron-deficiency anemia and the alterations in these parameters in response to iron replacement. Pediatr Hematol Oncol. 2009 Apr-May;26(3):108-18
 • A2. Halis H, Gunes T, Korkut S, Saraymen B, Şen A, Bastug O, Öztürk A, Kurtoglu S. In the diagnosis of neonatal sepsis importance of gelsolin and relationshipwith mortality and morbidity. ( baskıda)
 • A3. Halis H, Memur S, Korkmaz L, Baştuğ O, Güneş T, Kurtoğlu S. Ovarian hyperstimulation syndrome treated by medroxyprogesterone acetate. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Sep;27(9-10):997-9.
 • A4. Erdem E, Tosun Ö, Bayat M, Korkmaz Z, Halis H, Güneş T. Daily physical activity in low-risk extremely low birth weight preterm infants: positive impact on bone mineral density and anthropometric measurements. J Bone Miner Metab. 2015 May;33(3):329-34.
 • A5. Bastug O, Korkmaz L, Halis H, Canoz O, Gunes T. Omega-3 fatty acids may be harmful to thickness of aortic intima-media. Bratisl Lek Listy. 2015;116(4):236-40.
 • A6. Ozturk MA, Kurtoglu S, Bastug O, Korkmaz L, Daar G, Memur S, Halis H, Günes T, Hussain K, Ellard S. Neonatal diabetes in an infant of diabetic mother: same novel INS missense mutation in the mother and her offspring. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Jul;27(7-8):745-8.
 • A7. Ozyurt A, Baykan A, Argun M, Pamukcu O, Halis H, Korkut S, Yuksel Z, Gunes T, Narin N. Early onset marfan syndrome: Atypical clinical presentation of two cases. Balkan J Med Genet. 2015 Dec 30;18(1):71-6.
 • A8. Kose M, Elmas T, Gokahmetoglu S, Ozturk MA, Ekinci D, Elmali F, Halis H, Bastug O. Predictive value of gelsolin for the outcomes of preterm neonates: a pilot study. Pediatr Int. 2014 Dec;56(6):856-9.
 • A9. Kurtoglu S, Bastug O, Daar G, Halis H, Korkmaz L, Memur S, Korkut S, Gunes T, Ozturk MA. Effect of iodine loading on the thyroid hormone level of newborns living in Kayseri province. Am J Perinatol. 2014 Dec;31(12):1087-92.
 • A10. Ozturk MA, Bastug O, Halis H, Korkmaz L, Memur S, Sarici D, Kara A. A rare association: Sirenomelia with adrenalomegaly in an infant of diabetic mother. J Neonatal Perinatal Med. 2014 Jan 1;7(3):253-6.
 • A11. Baştuğ O, Kardaş F, Öztürk MA, Halis H, Memur Ş, Korkmaz L, Tağ Z, Güneş T. A rare cause of opistotonus; fumaric aciduria: The first case presentation in Turkey. Turk Pediatri Ars. 2014 Mar 1;49(1):74-6.
 • B1. Hülya Halis, Tamer Güneş, Berkay Saraymen, Recep Saraymen. Preliminary study: Is gelsolin possible an early diagnostic biomarker for neonatal sepsis? European Academy of Paediatric Societies EAPS 2014 poster presentasyonu.
 • B2. Hülya Halis, Soner Bitiktaş, Osman Baştuğ, Burak Tan, Şehrazat Kavraal, Narin Liman, Tamer Güneş, Cem Süer. Neuroprotective effect of pentoxifylline in rat pubswith hypoxic ischemic encephalopathy: European Academy of Paediatric Societies EAPS 2014 poster presentasyonu.
 • C1. Maşallah Candemir, Aziz Polat, İlknur Kılıç, Yasemin Işık Balcı, Murat İnan, Hülya Halis. Sefalosporinlerle ilişkili otoimmun hemolitik anemi: bir vaka takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:315-318
 • C2. Maşallah Candemir, Hülya Halis, Aziz Polat, Hacer Ergin, İlknur Kılıç, Serap Semiz, Mine Cinbiş. Henoch-Schönlein purpuralı olguların analizi. ADÜ T Fak Dergisi 2006 7(3);39-43
 • C3. Hülya Halis, Osman Baştuğ, Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Selim Kurtoğlu. Yenidoğanda lokal anestezik kullanımına bağlı methemoglobinemi:Olgu sunumu.Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(1):49-52
 • C4. Hülya Halis, Tamer Güneş. Plevral efüzyonlar (Yenidoğanın solunum problemleri özel sayısı). Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2013;9(1):63-8
 • C5. Hülya Halis, Tamer Güneş. Prematürenin hematolojik sorunları (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):7-13.
 • C6. Hülya Halis, Tamer Güneş. Preterm infantlarda A vitamini (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):46-49.
 • C7. Mehmet Adnan Öztürk, Hülya Halis. Preterm infantın beslenmesi (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):14-19.
 • C8. Levent Korkmaz, Hülya Aygün, Osman Baştuğ, Hülya Halis, M. Adnan Öztürk. Basit akciğer kistine bağlı non-immun hidrops fetalis olgusu. Fırat Tıp Dergisi 2014;19(1):49-52
 • D1. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Uzak A. S., Korkmaz K. , Korkmaz L., Korkut S. , Halis H., Güneş T., "Yenidoğanda Psödohipertrigliserideminin Nadir Bir Sebebi: Kompleks Gliserol Kinaz Eksikliği", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.305
 • D2. Berber U., Korkmaz L., Baştuğ O., Korkut S. , Halis H., Kurtoğlu S., Ozturk M.A., "Nadir Bulgularla Prezente Olan Trizomi 18 Olgusu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-22), ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.333
 • D4. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Baştuğ O., Korkut S. , Halis H., Güneş T., Ozturk M.A., "Q318x Mutasyonuna Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgusu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.321
 • D5. Halis H., Baştuğ O., Korkut S. , Korkmaz L., Güneş T., Ozturk M.A., Kurtoğlu S., "Neonatal Bilateral Renal Ven Trombozu : Olgu Sunumu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.288
 • D6. Korkut S. , Halis H., Baştuğ O., Kaçar Bayram A., Korkmaz L., Kurtoğlu S., ". Bilateral Adrenal Kanama Nedeniyle Adrenal Yetmezlik Gelişen Olgunun 9 Aylık Takibi.", XV111. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, X111. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 4-8 Kasım 2014 Bursa., BURSA, TÜRKIYE, - , cilt.18, no.18, ss.18
 • D7. Halis H., Güneş T., Korkut S. , Saraymen B., Şen A., Baştuğ O., et al., "Yenidoğan Sepsisinde Plazma Gelsolin Düzeyi Ve Mortalite Ve Morbidite Ile Ilşkisi", 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015 Adana, , ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.23, no.1, ss.683
 • D8. Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Korkmaz L., Korkut S. , Öztürk M.A., Kurtoğlu S., "Yardımcı Üreme Tekniği Ile Doğan Bir Rubinstein-Taybi Sendromu Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D9. Güneş T., Memur Ş., Halis H., Baştuğ O., Korkmaz L., Öztürk M. A., Kurtoğlu S., "Bart Sendromu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D10. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Akın M. A., Bozpolat A., Öztürk M., "Volvulus Kliniği Ile Prezente Olan Safra Çamuru Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D11. Öztürk M.A., Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Yücel G., Güneş T., Kurtoğlu S., "Q188r Mutasyon Pozitifliği Klasik Galaktozemide Kötü Prognostik Faktörmüdür?", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D12. Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Livciğerci F., Kurtoğlu S., "İkizlerde Neonatal Hemokromatosis Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D13. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Korkut S. , Ozturk M.A., "Kayseri Ve Çevre Illerdeki Yenidoğanlarda Iyot Eksikliğinin Hormon Değerlerine Yansıması", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D14. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Korkut S. , Öztürk M. A., " Kayseri Ve Çevre Illerdeki Yenidoğanlarda Iyot Yüklenmesinin Tiroid Hormon Değerlerine Yansıması", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D15 Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Baştuğ O., Kurtoğlu S., Öztürk M., Güneş T., "Uzamış Sarılıkta Ursodeoksikolik Asit Kullanımı", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D16. Korkut S. , Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kurtoğlu S., Öztürk M., "Midgut Volvulus : Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D17. Korkmaz L., Öztürk M.A., Güneş T., Memur Ş., Baştuğ O., Halis H., Kurtoğlu S., "İntrauterin Akciğer Kistine Bağlı Non-Immun Hidrops Fetalis Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D18. Baştuğ O., Öztürk M.A., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kurtoğlu S., Akgün H., "Konjenital Epulis Vakası", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E18. Halis H., Baştuğ O., Korkmaz L., Memur Ş., Öztürk M. A., Korkut S. , Kurtoğlu S., "Lokal Anstezik Kullanımına Bağlı Yenidoğan Methemoglobinemi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E19. Baştuğ O., Ozturk M.A., Korkmaz L., Memur Ş., Halis H., Kardaş F. , Ünal E., Kurtoğlu S., "Pansitopeni Ile Başvuran Metilmalonik Asidemi : Vaka Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E20. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Güneş T., Öztürk M.A., "Neonatal Hemokromomatosis Ile Karışabilecek Galoktozemi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E21. Öztürk M. A., Baştuğ O., Doğar Ö., Memur Ş., Korkmaz L., Halis H., Korkut S. , Kurtoğlu S., "Prematürelerde Oral Zeytinyağının Kalori Dsteği Amaçlı Kullanınmı", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E22. Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Korkut S. , Yılmaz B., Kurtoğlu S., Öztürk M.A., "Yenidoğnda Nadir Bir Enfeksiyon Olgusu: Osteomyelit", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E23. Baştuğ O., Öztürk M., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kütük M., Kurtoğlu S., "Anti-M Immuizasyonu Nedeniyle Oluşan Fetal Hemolitik Hastalık : Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E24. Patıroğlu T., Güngör H., Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Akar H., Kurtoğlu S., "Ciddi Kombine Immun Yetmezlik Ve Ada Eksikliği Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E25. Korkmaz L., Özyurt A., Baykan A., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Pamukçu Ö., Ozturk M.A., Güneş T., Kurtoğlu S., "Yenidoğanda Wolf Parkinson White Zemininde Gelişen Supraventriküler Taşikardi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E26. Ozturk M.A., Kurtoğlu S., Baştuğ O., Korkmaz L., Memur Ş., Halis H., Güneş T., Hussain K., "Diabetik Anne Bebeğinde Hiperglisemi: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), MUĞLA, TÜRKİYE, 15-18 Nisan 2012, ss.494-495
 • E27. Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Korkmaz L., Güneş T., Kurtoğlu S., "Leprechaunism: Drip Infüzyonla Beslenme Ve Metformin Tedavisi", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • E28. Memur Ş., Baştuğ O., Halis H., Korkmaz L., Öztürk M. A., Kurtoğlu S., "Diabetik Anne Bebeğinde Uzayan Hipoglisemi : Iki Olguda Yeni Kcnj11 Mutasyonu", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • E29. Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Baştuğ O., Güneş T., Kurtoğlu S., "Preterm Ovarian Hiperstimulasyon : Olgu Sunumu", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • F.1. Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Osman Baştuğ, Hülya Halis. Maternal obezitenin fetal, neoanatal ve uzun dönem etkileri In:Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, editor: Selim Kurtoğlu, Nobel Tıp Kitapevi, 2014;369-376.

  Mesleki Ödüller
 • 22.Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel Bildiri Ödülü
 • Bu form üzerinden doktorumuza soru, teşekkür, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

   

  Hastalarımızdan gelen teşekkürler:

  Derya De…

  Dr. Hülya Halis Hanıma, Hemşirelere ve özellikle Nursu hemşireye teşekkürü borç bilirim ellerine emeklerine sağlik.  teşekkürler İrmet Ailesi.

  Yusuf Gül…..

  24/05/2023 tarihinde hastanenize çocuğumun rahatsızlığı ile alakalı geldim ve doktorunuz Hülya hanım ile tanıştım gerçekten kendisi çok iyi ve güler yüzlü birisi ve ayrıca 3. Kat hemşirelerinden Seçil hanıma bizlere yardımcı ve güler yüzlü oluşundan kendilerine teşekkür ederiz...

  Zeynep Ku***Zeynep Ku***

  Sayın doktorumuz Hülya Halis hocamız sizi çok seviyoruz bizim için yeriniz bambaşka....canım hemşiremize  sizlerin de  hiç es geçemezdik güzel meleklerimiz 3 kat çocuk servisimiz sizleri çok seviyoruz başta sorumlu naif sesli Nergihan hemşiremiz olmakla birlikte tatlı Nursu ablamız ,saruşkamız Ecem Pektaş iyi kalpli annemiz İlkay hanim hemşerimiz iyi kalpli Samet abimiz ve niceleri Fatoş .Tuğçe. Büşra. Seda. Emine, Aleyna, Şeyma ,Seçil sizleri çok seviyoruz bize olan ilgi ve alakanıza sonsuz teşekkür ediyoruz hep böyle güzel sevgi dolu kalın rabbim sizleri basımızdan eksik etmesin ayrıca kattaki sekreterlerimiz Beyza ve onura da teşekkürlerimi iletirim

  Öz***Ye***

  Dr.Hülya Halis ve 3.kat ekibine sonsuz teşekkür ederiz.

  Pe……… ÇA………

  Öncelikle okuyan herkese merhabalar biraz uzun yazacağım. başta kadın doğum doktorumuz İlke Topdağı Aydın ve yenidoğan doktorumuz Hülya Halis hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. minnettarım. 35 haftalık acil sezeryana alınan bebeğime ve bana çok iyi baktıkları için sonsuz teşekkür ederim. verilen hizmet ve emeklerinizi asla unutmayacağız. İlk günden beri kaldığımız süre boyunca bizlerle çok yakından ilgilenen her şeyimizi takip eden 2. kat hemşirelerimiz Ezgi, İrem, Mine ve Buse hanımlara çok çok teşekkür ederim, iyi ki sizin gibi güzel insanlarla karşılaşmışız. her şey için tekrardan çok teşekkür ederim.. minnettarız.

  Volkan Savcu

  Doktorumuz Hülya Halis ve 3. Kat Batuhan hemşirimize çok çok teşekkür ederim ilgi alaka net açıklamalar yapıldı iyiki varsınız ?

  Ayşe SAVCU

  Yıllardır gittiğim doktorumuz ilgisiyle güler yüzüyle pozitif enerjisiyle mükemmel doktorumuz Hülya Halis iki kızımın mucizesi iyiki karşılaşmışız herşey için çok teşekkür ederim. Rabbim başımızdan eksik etmesin sizi gözüm kapalı evlatlarımı emanet edebileceğim bir doktor sizi çok seviyoruz ?

  Ertuğrul GÜMÜŞ

  Uzm.Dr. Hülya HALİS hanım ve ekibine ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederiz.

  Simge KÖYBAŞI

  Oğlumu yüksek ateş dolayısıyla yatırdık doktorumuz sağolsun cok ilgili ve alakalıydı zaten bebekliğinden beri Hülya Halis hanım ilgileniyor ve çok memnunuz hastane personeli de çok ilgili ve alakalıydı teşekkürler İrmet hastanesi ☺️

  Eda BUDAK

  Çocuk Doktoru Hülya Halise ve 3. Kat ekibindeki tüm hemşirelere sonsuz teşekkür ederiz bu yoğunlukta herkes çok ilgili teşekkürler İrmet Hospital.

  Selin BAYRAKTAR

  Öncelikle doktorumuz HÜLYA HALİS HANIM HEMŞİRELERİMİZ SELİN KINDURACIOĞLU,Aleyna GÜÇ bize ve bebeğimize hastanede kaldığımız süre boyunca ilgi alaka güler yüz sevecen tavırlarıyla ve her konuda bize karşı çözüm odaklı olmalarından dolayı çok memnunuz, yaptıkları meslek ahlakını tam anlamıyla yerine getırdıklerıne ınanıyoruz kendılerıne cook teşekkür ediyoruz SAYGILARIMLA.

  Şenay SAĞLAM

  İlk başta çok kıymetli doktorum sayın Salih Dural beye Çocuk doktoru Hülya Halis hanıma ilgi ve alakasından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

  Taner ALADAĞLI

  Çocuk doktorumuz Hülya Halis ve 3.kat ekibine ve son olarak her gün ziyaretini gerçekleştiren Selin Hanıma teşekkürler herkes çok ilgili.

  Şahnat AYDIN

  Uzm.Dr. Hülya HALİS ve güler yüzlü ekibine ilgi ve alâkalarından dolayı çok teşekkür ederiz.

  Mevlüt KARA

  İktiyozis Hastalığı ile dünyaya gelen kızım Eslem'e göstermiş oldukları özveri için yeni doğan uzmanı sayın Hülya HALİS hanım ve ekibine ayrıca cildiye doktorumuz Müge KARAALİ hanıma çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreci çok başarılı bir şekilde atlattık, minnettarım iyi ki varsınız.

  Faruk ÖZTÜRK

  İrmet Hastanesi ve ekibine Çok Teşekkür Ediyorum gerçekten ilgi ve alakaları çok güzel Özellikle çocuk sağlığı Doktoru Hülya Halis Hanım Efendi ve Kadın Hastalıkları Doktoru Sayın Sezer Arda Bey ve Hemşire hanım efendi Serap Gültaş ve Sevda Boran hemşire hanım efendi vermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim iyi varsınız Allah cc. Yokluğunuzu aratmasın. ☺️☺️

  Evren ERTEN

  Hülya Hanımın uzman bilgisini içtenlik ve samimiyetle bize aktarmasından çok memnunuz. Henüz 15 günlük bile olmayan oğlumuzun tıbbi takibini titizlikle yürütüyor ve bizim bitmek bilmeyen sorularımızı tükenmez sabrı ve sade anlatımıyla gerçekleştirmesi, ilk çocuk tecrübesine sahip olan bizim gibi bir aile için çok kıymetli. Kendisinin bu kurumda çalışması bizim için büyük bir şans. Çok teşekkür ederiz.

  Salise ŞİMŞEK

  Hülya hanıma sonsuz teşekkür ederim. kızım erken doğum dan dolayı 10 gün yeni doğan yoğun bakımda kaldı. Hülya hanım çok güzel ilgilendi bize bilgileri detayına kadar verdi aylık muayenesi gittiğimde doktordan çok bir kızıma abla gibi davrandı ilgilendi sevmesi okşadı mükemmelsiniz hülyanım çok teşekkür ederim.

  İbrahim dinç

  İki gün önce torunumu şikayetlerinden ötürü doktor hülya halise muane ettirdik hem kendisine hemde asistanına kibar ve güler yüzlü olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz iyiki varsınız allah hepinizden razı olsun