Uzm. Dr. Hülya HALİS

Katıldığı Kurs ve Programlar

 • Tekirdağ İli Neonatal Resusitasyon Programında Eğitici
 • Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Hemşirelik Kursu Eğitici


 • Mesleki Ödüller
 • 22.Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel Bildiri Ödülü


 • Geçmişte Çalıştığı Kurumlar:
 • Pamukkale Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD
 • Uşak Esme Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
 • Mersin Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Neonatoloji
 • Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Neonatoloji
 • Çorlu Devlet Hastanesi - Neonatoloji


 • Mesleki Yayınlar :
 • A1. Halis H, Bor-Kucukatay M, Akin M, Kucukatay V, Bozbay I, Polat A. Hemorheological parameters in children with iron-deficiency anemia and the alterations in these parameters in response to iron replacement. Pediatr Hematol Oncol. 2009 Apr-May;26(3):108-18
 • A2. Halis H, Gunes T, Korkut S, Saraymen B, Şen A, Bastug O, Öztürk A, Kurtoglu S. In the diagnosis of neonatal sepsis importance of gelsolin and relationshipwith mortality and morbidity. ( baskıda)
 • A3. Halis H, Memur S, Korkmaz L, Baştuğ O, Güneş T, Kurtoğlu S. Ovarian hyperstimulation syndrome treated by medroxyprogesterone acetate. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Sep;27(9-10):997-9.
 • A4. Erdem E, Tosun Ö, Bayat M, Korkmaz Z, Halis H, Güneş T. Daily physical activity in low-risk extremely low birth weight preterm infants: positive impact on bone mineral density and anthropometric measurements. J Bone Miner Metab. 2015 May;33(3):329-34.
 • A5. Bastug O, Korkmaz L, Halis H, Canoz O, Gunes T. Omega-3 fatty acids may be harmful to thickness of aortic intima-media. Bratisl Lek Listy. 2015;116(4):236-40.
 • A6. Ozturk MA, Kurtoglu S, Bastug O, Korkmaz L, Daar G, Memur S, Halis H, Günes T, Hussain K, Ellard S. Neonatal diabetes in an infant of diabetic mother: same novel INS missense mutation in the mother and her offspring. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Jul;27(7-8):745-8.
 • A7. Ozyurt A, Baykan A, Argun M, Pamukcu O, Halis H, Korkut S, Yuksel Z, Gunes T, Narin N. Early onset marfan syndrome: Atypical clinical presentation of two cases. Balkan J Med Genet. 2015 Dec 30;18(1):71-6.
 • A8. Kose M, Elmas T, Gokahmetoglu S, Ozturk MA, Ekinci D, Elmali F, Halis H, Bastug O. Predictive value of gelsolin for the outcomes of preterm neonates: a pilot study. Pediatr Int. 2014 Dec;56(6):856-9.
 • A9. Kurtoglu S, Bastug O, Daar G, Halis H, Korkmaz L, Memur S, Korkut S, Gunes T, Ozturk MA. Effect of iodine loading on the thyroid hormone level of newborns living in Kayseri province. Am J Perinatol. 2014 Dec;31(12):1087-92.
 • A10. Ozturk MA, Bastug O, Halis H, Korkmaz L, Memur S, Sarici D, Kara A. A rare association: Sirenomelia with adrenalomegaly in an infant of diabetic mother. J Neonatal Perinatal Med. 2014 Jan 1;7(3):253-6.
 • A11. Baştuğ O, Kardaş F, Öztürk MA, Halis H, Memur Ş, Korkmaz L, Tağ Z, Güneş T. A rare cause of opistotonus; fumaric aciduria: The first case presentation in Turkey. Turk Pediatri Ars. 2014 Mar 1;49(1):74-6.
 • B1. Hülya Halis, Tamer Güneş, Berkay Saraymen, Recep Saraymen. Preliminary study: Is gelsolin possible an early diagnostic biomarker for neonatal sepsis? European Academy of Paediatric Societies EAPS 2014 poster presentasyonu.
 • B2. Hülya Halis, Soner Bitiktaş, Osman Baştuğ, Burak Tan, Şehrazat Kavraal, Narin Liman, Tamer Güneş, Cem Süer. Neuroprotective effect of pentoxifylline in rat pubswith hypoxic ischemic encephalopathy: European Academy of Paediatric Societies EAPS 2014 poster presentasyonu.
 • C1. Maşallah Candemir, Aziz Polat, İlknur Kılıç, Yasemin Işık Balcı, Murat İnan, Hülya Halis. Sefalosporinlerle ilişkili otoimmun hemolitik anemi: bir vaka takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:315-318
 • C2. Maşallah Candemir, Hülya Halis, Aziz Polat, Hacer Ergin, İlknur Kılıç, Serap Semiz, Mine Cinbiş. Henoch-Schönlein purpuralı olguların analizi. ADÜ T Fak Dergisi 2006 7(3);39-43
 • C3. Hülya Halis, Osman Baştuğ, Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Selim Kurtoğlu. Yenidoğanda lokal anestezik kullanımına bağlı methemoglobinemi:Olgu sunumu.Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(1):49-52
 • C4. Hülya Halis, Tamer Güneş. Plevral efüzyonlar (Yenidoğanın solunum problemleri özel sayısı). Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2013;9(1):63-8
 • C5. Hülya Halis, Tamer Güneş. Prematürenin hematolojik sorunları (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):7-13.
 • C6. Hülya Halis, Tamer Güneş. Preterm infantlarda A vitamini (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):46-49.
 • C7. Mehmet Adnan Öztürk, Hülya Halis. Preterm infantın beslenmesi (Prematüre özel sayı) Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(1):14-19.
 • C8. Levent Korkmaz, Hülya Aygün, Osman Baştuğ, Hülya Halis, M. Adnan Öztürk. Basit akciğer kistine bağlı non-immun hidrops fetalis olgusu. Fırat Tıp Dergisi 2014;19(1):49-52
 • D1. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Uzak A. S., Korkmaz K. , Korkmaz L., Korkut S. , Halis H., Güneş T., "Yenidoğanda Psödohipertrigliserideminin Nadir Bir Sebebi: Kompleks Gliserol Kinaz Eksikliği", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.305
 • D2. Berber U., Korkmaz L., Baştuğ O., Korkut S. , Halis H., Kurtoğlu S., Ozturk M.A., "Nadir Bulgularla Prezente Olan Trizomi 18 Olgusu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-22), ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.333
 • D4. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Baştuğ O., Korkut S. , Halis H., Güneş T., Ozturk M.A., "Q318x Mutasyonuna Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgusu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.321
 • D5. Halis H., Baştuğ O., Korkut S. , Korkmaz L., Güneş T., Ozturk M.A., Kurtoğlu S., "Neonatal Bilateral Renal Ven Trombozu : Olgu Sunumu", 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.22, no.1, ss.288
 • D6. Korkut S. , Halis H., Baştuğ O., Kaçar Bayram A., Korkmaz L., Kurtoğlu S., ". Bilateral Adrenal Kanama Nedeniyle Adrenal Yetmezlik Gelişen Olgunun 9 Aylık Takibi.", XV111. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, X111. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 4-8 Kasım 2014 Bursa., BURSA, TÜRKIYE, - , cilt.18, no.18, ss.18
 • D7. Halis H., Güneş T., Korkut S. , Saraymen B., Şen A., Baştuğ O., et al., "Yenidoğan Sepsisinde Plazma Gelsolin Düzeyi Ve Mortalite Ve Morbidite Ile Ilşkisi", 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015 Adana, , ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.23, no.1, ss.683
 • D8. Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Korkmaz L., Korkut S. , Öztürk M.A., Kurtoğlu S., "Yardımcı Üreme Tekniği Ile Doğan Bir Rubinstein-Taybi Sendromu Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D9. Güneş T., Memur Ş., Halis H., Baştuğ O., Korkmaz L., Öztürk M. A., Kurtoğlu S., "Bart Sendromu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D10. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Akın M. A., Bozpolat A., Öztürk M., "Volvulus Kliniği Ile Prezente Olan Safra Çamuru Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D11. Öztürk M.A., Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Yücel G., Güneş T., Kurtoğlu S., "Q188r Mutasyon Pozitifliği Klasik Galaktozemide Kötü Prognostik Faktörmüdür?", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D12. Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Livciğerci F., Kurtoğlu S., "İkizlerde Neonatal Hemokromatosis Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D13. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Korkut S. , Ozturk M.A., "Kayseri Ve Çevre Illerdeki Yenidoğanlarda Iyot Eksikliğinin Hormon Değerlerine Yansıması", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D14. Kurtoğlu S., Baştuğ O., Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Korkut S. , Öztürk M. A., " Kayseri Ve Çevre Illerdeki Yenidoğanlarda Iyot Yüklenmesinin Tiroid Hormon Değerlerine Yansıması", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D15 Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Baştuğ O., Kurtoğlu S., Öztürk M., Güneş T., "Uzamış Sarılıkta Ursodeoksikolik Asit Kullanımı", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D16. Korkut S. , Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kurtoğlu S., Öztürk M., "Midgut Volvulus : Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D17. Korkmaz L., Öztürk M.A., Güneş T., Memur Ş., Baştuğ O., Halis H., Kurtoğlu S., "İntrauterin Akciğer Kistine Bağlı Non-Immun Hidrops Fetalis Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • D18. Baştuğ O., Öztürk M.A., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kurtoğlu S., Akgün H., "Konjenital Epulis Vakası", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E18. Halis H., Baştuğ O., Korkmaz L., Memur Ş., Öztürk M. A., Korkut S. , Kurtoğlu S., "Lokal Anstezik Kullanımına Bağlı Yenidoğan Methemoglobinemi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E19. Baştuğ O., Ozturk M.A., Korkmaz L., Memur Ş., Halis H., Kardaş F. , Ünal E., Kurtoğlu S., "Pansitopeni Ile Başvuran Metilmalonik Asidemi : Vaka Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E20. Kurtoğlu S., Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Güneş T., Öztürk M.A., "Neonatal Hemokromomatosis Ile Karışabilecek Galoktozemi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E21. Öztürk M. A., Baştuğ O., Doğar Ö., Memur Ş., Korkmaz L., Halis H., Korkut S. , Kurtoğlu S., "Prematürelerde Oral Zeytinyağının Kalori Dsteği Amaçlı Kullanınmı", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E22. Korkmaz L., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Korkut S. , Yılmaz B., Kurtoğlu S., Öztürk M.A., "Yenidoğnda Nadir Bir Enfeksiyon Olgusu: Osteomyelit", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E23. Baştuğ O., Öztürk M., Halis H., Memur Ş., Korkmaz L., Kütük M., Kurtoğlu S., "Anti-M Immuizasyonu Nedeniyle Oluşan Fetal Hemolitik Hastalık : Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E24. Patıroğlu T., Güngör H., Korkmaz L., Baştuğ O., Halis H., Memur Ş., Akar H., Kurtoğlu S., "Ciddi Kombine Immun Yetmezlik Ve Ada Eksikliği Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E25. Korkmaz L., Özyurt A., Baykan A., Halis H., Memur Ş., Baştuğ O., Pamukçu Ö., Ozturk M.A., Güneş T., Kurtoğlu S., "Yenidoğanda Wolf Parkinson White Zemininde Gelişen Supraventriküler Taşikardi Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2013
 • E26. Ozturk M.A., Kurtoğlu S., Baştuğ O., Korkmaz L., Memur Ş., Halis H., Güneş T., Hussain K., "Diabetik Anne Bebeğinde Hiperglisemi: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), MUĞLA, TÜRKİYE, 15-18 Nisan 2012, ss.494-495
 • E27. Halis H., Baştuğ O., Memur Ş., Korkmaz L., Güneş T., Kurtoğlu S., "Leprechaunism: Drip Infüzyonla Beslenme Ve Metformin Tedavisi", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • E28. Memur Ş., Baştuğ O., Halis H., Korkmaz L., Öztürk M. A., Kurtoğlu S., "Diabetik Anne Bebeğinde Uzayan Hipoglisemi : Iki Olguda Yeni Kcnj11 Mutasyonu", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • E29. Halis H., Korkmaz L., Memur Ş., Baştuğ O., Güneş T., Kurtoğlu S., "Preterm Ovarian Hiperstimulasyon : Olgu Sunumu", XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 6-10 Kasım 2012
 • F.1. Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Osman Baştuğ, Hülya Halis. Maternal obezitenin fetal, neoanatal ve uzun dönem etkileri In:Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, editor: Selim Kurtoğlu, Nobel Tıp Kitapevi, 2014;369-376.

 • Eğitim:

  YılDereceFakülte
  2002LisansDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2010İhtisasPamukkale Ünviversitesi Tıp Fakültesi
  2014Yenidoğan İhtisasıErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Lisans öncesi öğrenimlerini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 2002 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını da HPamukkale Ünviversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmış 2010 yılında ve 2014 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yeni Doğan Uzmanı olmuştur.

  Uzmanlık eğitimi sonrasında,  birçok kurumda görev yapmış olan Uzm. Dr. Hülya HALİS, mesleki çalışmalarına şu anda Özel İrmet Hospital’da Yeni Doğan Uzmanı olarak devam etmektedir.

   

  Bu form üzerinden doktorumuza soru, teşekkür, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.