Op. Dr. Nurdan TOMBALAK

Katıldığı Kurs ve Programlar

 • 2. International, 5 National meapause & oteoporosis Kongresi 18-21 Semtember 2002
 • 11. Obstetrik ultrasonografi fetal görüntüleme kursu 21.03.2003
 • Menapozda güncel yaklaşımlar harbiye askeri müze aralık 2002
 • Obezite metabolik sendrom tıbbi etik sempozyumu 13.03.2003
 • Alerji astım sempozyumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 06.03.2006
 • Gebelik ve hipertansiyon sempozyumu 30.12.2003
 • 3. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi 13-16 Eylül 2006
 • 6. Uludağ jinekoloji ve obstetrik  kış kongresi 15-19 Ocak 2003
 • 4. Ulusal metarnal - fetal tıp perinatoloji kongresi 22-24 Kasım 2004
 • Advanced Cource on perinatal ultrasound 16-18 november 2002
 • 10. İnfertilite ve üreme kongresi 26-29 ekim 2002
 • Mezuniyet sonrası ürejinekoloji kursu
 • 11. ulusal ürejinekoloji kongresi 17-19 Nisan 2002
 • Kalp Beyin hipertansyion sempozyumu 18-20 Nisan 2000
 • Pisikomatik Tıp buluşmaları reprodüktif tıp ve pisikiyatri 16-17 Aralık 2005
 • 2. Ulusal üreme endokrinoloji ve infertilite kongresi 7-10 Eylül 2006
 • 7. Avrupa Menapoz kongresi 3-7 Haziran 2006


 • Bildiği Yabancı Diller:
 • İngilizce

  Mesleki Yayınlar:
 • Total tiroidektomili bir hastada over tümör rezeksiyonu sonrası gelişen hipotiroidzm jinekoloji ve obstetri dergisi 18(3):170-172 , 2004
 • Postmenopazal kanaması olan hastalarda transvajinal ultrasonografi ile ölçülen endometrium kalınlığı ile histopatolojinin karşılaştırılması jinekolojik obstetrik pediatri dergisi 10(3):134-137 2004
 • Doğum sonrası verilen aile planlaması danışmanlığının modern kontraseptif yöntem seçimindeki rolü jinekoloji ve obstetrik dergisi, 19(2):114-116,2005
 • Fetal malformasyonlu gebelerde 100gr oral glukoz tolerans testi sonuçları türkiye klinikleri jinekoloji obstetrik dergisi 2006, 16:1-5
 • Rektovajinal Endometriozis tanı ve tedavisinde güçlük türkiye klinikleri jinekoloji obstetrik dergisi 2004,14:339-334
 • Ürojinekoloji kliniğimize başvuran üriner inkontinans olgularının dağılımı genel tıp dergisi cilt 16, sayı 2, 2006
 • Parietenin artışı gebelikler ilgili riski arttırır mı? İstanbul eğitim araştırma hastanesi tıp dergisi cilt 5 sayı:3,2005
 • Artifisyel amniotominin doğum eylemine etkisi İstanbul eğitim hastanesi tıp dergisi cilt 5, sayı: 2, 2004
 • Polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve diyet uygulamalarıyla serum leptin ve BMI değişimleri şişli etfal tıp bülteni volüm: 39, sayı: 2, 2005
 • Preterm eylemde tek doz deksametazon uygulamasının sonuçları ve etki süresi şişli etfal bülteni volüm: 39, sayı: 1, 2005


 • Üye Olduğu Dernek ve Kulüpler:
 • Türk Tabipler Birliği


 • Mesleki Ödüller:
 • 7.Ulusal jinekoloji obstetrik kış kongresi 13-16 ocak 2005 2.lik poster ödülü.


 • Geçmişte Çalıştığı Kurumlar
 • SSK Bakırköy kadın hastalıkları doğum ve çocuk eğitim hastanesi
 • İstanbul Medicine Hospital
 • Eğitim:

  YılDereceFakülte
  1998LisansCerrah Paşa Tıp Fakültesi
  2004İhtisasSSK Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim Hastanesi

  1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini İstanbul’da bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1998 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim Hastanesi’nde yapmış ve 2004 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.

  Uzmanlık eğitimi sonrasında Bakırköy Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Eğitim Hastanesi ve İstanbul Medicine Hospital’da görev yapmış olan Jin. Op. Dr. Nurdan TOMBALAK, mesleki çalışmalarına şu anda Özel İrmet Hospital’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak devam etmektedir.

  Jin. Op. Dr. Nurdan TOMBALAK, 2. International, 5 National Meapause & Oteoporosis Kongresi, Menapozda Güncel Yaklaşımlar Harbiye Askeri Müze, Obezite Metabolik Sendrom Tıbbi Etik Sempozyumu, Alerji Astım Sempozyumu, Gebelik ve Hipertansiyon Sempozyumu, 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik  Kış Kongresi, 4. Ulusal Metarnal – Fetal Tıp Perinatoloji Kongresi, Advanced Cource on Perinatal Ultrasound, 10. İnfertilite ve Üreme kongres, Mezuniyet Sonrası Ürejinekoloji Kursu, 11. Ulusal Ürejinekoloji Kongresi, Kalp Beyin Hipertansyion Sempozyumu ve 2. Ulusal Üreme Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi… gibi birçok kongre, eğitim ve sempozyuma katılmış olup Türk Tabipler Birliği üyesidir.

   

  Bu form üzerinden doktorumuza soru, teşekkür, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.