• 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

Nükleer Tıp Ünitesi

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Ünitesi

Nükleer Tıp Radyoaktif maddeleri kullanarak bir çok çok organ ve dokunun görüntülenmesi sağlayan ve bu sayede hastalıkların teşhisi ve tedavisinde önemli yeri olan bir bilim dalıdır.Nükleer tıp uygulamalarında radyofarmasötik adı verilen ve vücuda uygulandıklarında farmakolojik özelliklerine bağlı olarak çeşitli doku ve organlarda tutulan maddeler kullanılır. Bu sayede birçok organın görüntülenmesi yapılır.
Tanısal amaçla kullanılan radyofarmasötikler her organ için farklı özellikte olup yaydıkları ışınlar yolu ile organların yapısı ve organ fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Radyofarmasötiklerin hastalara uygulanmasından sonra yapılan görüntüleme işlemine sintigrafi adı verilir.
Sintigrafik görüntüleme Gama Kamera adı verilen gelişmiş görüntüleme cihazları ile yapılır. Gama kamera cihazları ileri teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarıdır.

Yaygın olarak kullanılan sintigrafi görüntüleme yöntemleri:

• Tiroid sintigrafisi,
• Paratiroid sintigrafisi,
• Myokard perfüzyon sintigrafisi,
• GATED Myokard perfüzyon sintigrafisi,
• Statik böbrek sintigrafisi,
• Dinamik Böbrek sintigrafisi,
• Vezikoüreteral reflü sintigrafisi
• Testis sintigrafisi,
• Kemik SPECT,
• Kemik sintigrafisi,
• Akciğer perfüzyon /ventilasyon sintigrafisi,
• Hepatobiliyer sistem sintigrafisi
• Karaciğer/dalak sintigrafisi,
• Gastroösefajial reflu sintigrafisi,
• Tükrük bezi sintigrafileri,
• Gastroinestinal sistem motilite sintigrafileri,
• Dakriyointigrafi
• Lenfosintigrafi gibi yöntemlerdir.

Sintigrafik görüntülemelerin yanısıra, kısa ömürlü radyonüklidlerin hastaya uygulanması ile yapılan, özellikle onkoloji alanında tanı ve takipte çok yaygın olarak kullanılan, bu hastalıkların tanısında çok önemli bir yer tutan, diğer yöntemlere göre oldukça üstün bir yöntem olan ve PET/BT görüntüleme adı verilen yöntem de tanısal Nükleer Tıp uygulamalarının bir diğeridir.

Sintigrafik görüntülemeler dışında, yaygın olarak kullanılan diğer nükleer tıp yöntemlerinden biri de Radyonüklid tedavi uygulamalarıdır. Radyonüklid tedaviler günümüzde onkoloji alanında pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır hale gelmiştir.
Radyonüklid tedaviler, tiroit kanseri, kemik metastazları, karaciğer kanserleri, nöroendokrin tümörler, prostat kanseri gibi bir çok kanser türünde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nükleer Tıp bünyesinde radyofarmasötikler ile yapılan görüntüleme ve ardından yine radyofarmasötikler kullanılarak yapılan tedavi, hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Doktorlarımızla Tanışın