fbpx
  • 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde gelişmiş bir solunum fizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Solunum Fizyoloji Laboratuvarı’nda spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, akciğer volümleri, egzersiz testi ve maksimum oksijen tüketimi, bronş provokasyon testi, arter kan gazı ölçümleri yapılabilmektedir. Alerji deri testi geniş kapsamlı olarak uygulanmaktadır.

Bronkoskopi ünitemizde, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan rijid bronkoskopi, fiberoptik bronkoskopi (videobronkoskopi ile) cihazları ile solunum yollarının endoskopik incelemesi yapılabilmektedir.

Uykuda solunum bozuklukları kardiyovasküler (hipertansiyon, aritmi, kalp yetmezliği, ani ölüm) ve serebrovasküler (inme) hastalıklara yol açabilmektedir. Obstruktif (tıkayıcı) uyku apne sendromu bu hastalık yelpazesi içi de en sık (%95) görülenidir. Horlama, uykuda nefes durması, gündüz uykusuzluk, sabah baş ağrısı, dikkat bozukluğu, uykudan yorgun uyanma belirtileri en sık görülen belirtilerdir. Uyku laboratuvarında horlama başta olmak üzere pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir.

Sigara toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle hem havayolu hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları) hem de kanserden ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanserine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarda sigara dumanına maruziyet hem alt solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit) hem de astım gelişimine neden olabilmektedir. Hastalıkları tedavi etmekten daha etkili olan yol hastalık oluşumunu engellemek yani koruyucu hekimliktir.

Göğüs Hastalıkları kliniğimizde;
• Astım ve Alerjik Bronşit
• KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) veAmfizem
• Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi
• Horlama ve Uykuda Solunum Durmasi (uyku apne sendromu)
• Akciğer Kanseri ve iyi Huylu Akciğer Tümörleri
• Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları
• Zatürre ve Akciğer iltihabı Hastalıkları
• Mesleki Akciğer Hastalıkları
• Sarkoidoz
• Pulmoner Emboli
• Sigara Bağımlılığı întersitisyel akciğer hastalıkları
• Bronkoskopi
• Solunum fonksiyon testi
• Cilt allerji(prick) testi
• Polisomnografi(uyku testi) Hizmetleri Verilmektedir.

Doktorlarımızla Tanışın