• 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

Genel Cerrahi

Obezite Cerrahisi

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Hastanelerimizin Genel Cerrahi Bölümlerinde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalın bağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır.

 

Genel Cerrahi Departmanı, hastalarımıza genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Metabolik Cerrahi
Tüp Mide
Gastrik Bypass
Mide Balonu
• Diyabet Cerrahisi
• Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
• Kolorektal Cerrahi
• Endokrin Cerrahi
• Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi
• Sindirim Sistemi Cerrahisi
• Onkolojik Cerrahi
• Laparoskopik Cerrahi
• Periferik Damar Cerrahisi
• Lazer Hemoroid Tedevisi
• Lazer Kıl Dönmesi Ameliyatları
• Lazer ile Fistül Ameliyatı
• Meme Cerrahisi
• Kapalı Fıtık Ameliyatları
• Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı
• Kapalı Mide Reflü Ameliyatı
• Kapalı Karaciğer Kist Hidatiği
• Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi
• Lokal Anestezik Cerrahileri

Endoskopi

Bölümümüzde özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi ve sigmoidoskopi işlemleri anestezi desteği ile hastaya acı vermeden yapılmaktadır. Bu yöntemlerle mide ve kalın barsak hastalıklarının tanısı direkt konulmakta, gereken durumlarda küçük müdahalelerle tedavi sağlanmaktadır.

Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Meme hastalıkları tanı merkezi, kadın hastalıkları bölümü, radyoloji bölümü ile meme hastalıklarının tanı ve tedavisini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi amaçlayan
İrmet Hospital Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezinde, hastalarımıza aşağıdaki hizmetler verilmektedir
• Meme kanser taraması
• Meme kistleri, adenomları, meme başı akıntısı ve diğer iyi huylu hastalıkların takip ve tedavileri
• Meme enfeksiyonları, mastit ve abse tedavisi
• Meme kanseri tanı, tedavi ve takibi

Kolorektal Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümümüzde benign ve habis Kolon-rektum (kalın bağırsak) hastalıkları konusunda tüm girişimler, güncel teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin bu ünitesinde, sık rastlanan hastalıklardan hemoroid (basur), fistül veya fissür (çatlak) gibi anal bölge rahatsızlıklarında da hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Endokrin Cerrahi

Bu bölümde, başta Goitre olmak üzere, sürrenal (böbreküstü bezi), tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarının ve vücuttaki tüm hormonal sistemin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi

Bu ünite, safra kesesi ve yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarında özel deneyim gerektiren cerrahi tedaviyi gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde, safra taşına bağlı safra kesesi ve safra yolları ile ilgili hastalıkların tüm laparoskopik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Sindirim Sistemi Cerrahisi
Bu ünitede, özofagus (yemek borusu), mide, duodenum (on iki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Onkolojik Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümüne bağlı Onkoloji ünitesi, meme tümörleri, sindirim sistemi tümörleri; karaciğer, pankreas, safra yolları tümörleri, deri ve yumuşak doku tümörleri, malign melanom, tiroid bezi ve diğer endokrin bez tümörlerinin cerrahi tedavisini yerine getirmektedir.

Laparaskopik Cerrahi

Laparaskopik cerrahi ünitesinde, laparaskopik fıtık tedavisi ve safra kesesi, mide, gastroözafajial reflü, dalak, böbrek üstü bezleri ve appendiks hastalıklarının laparaskopik tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Periferik Damar Cerrahisi

Varis, dolaşım yetmezliği tanısı konulmakta; cerrahi ve skleroterapi (iğne) ile tedavisi yapılmaktadır. Ünitemiz, diğer bölümlerle olan uyumlu ilişkilerini, güncel teknoloji ile donatılmış ameliyathane alt yapısı ile birleştirerek başarılı klinik sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Doktorlarımızla Tanışın