• 0282 725 44 44
  • E-Katalog
  • İnsan Kaynakları
  • Nöbetçi Eczaneler
  • International Patients

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar. Bu yüzden tüm bu müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Bilgilendirme Başlıkları:
1. Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları
• Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi
• Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı
• Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
• Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
• Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
• Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

2. Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları
• Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)
• Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı
• Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
• İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
• Apendisit
• Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)
• Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
• Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi
• Kasık fıtığı, göbek fıtığı
• Karaciğer kist, abse ve tümörleri
• Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı
• Pankreas kistleri ve tümörleri
• Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması

3. Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları
• Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
• Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
• Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
• Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
• Pnömotoraks, hemotoraks
G• öğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

4. Çocuklarda Travma
• Trafik kazaları
• Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları
• Hırpalanmış çocuk sendromu
• Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

5. Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
• Böbrek tümörleri
• Sinir elemanları kaynaklı tümörler
• Yumuşak doku tümörleri
• Lenf bezi tümörleri
• Karaciğer tümörleri
• Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
• Over, testis (yumurtalık) tümörleri
• Diğer organlara ait tümörler

6. Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi
• Tiroid bezi (guatr) hastalıkları
• Pankreas hastalıkları
• Böbrek üstü bezi hastalıkları

7. Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi
• Boyun kitleleri
• Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

8. Yanık
• Yanıkların ayaktan ve yatıralarak her türlü tedavisi

Doktorlarımızla Tanışın

 Çocuk Cerrahisi

Op. Dr. Turan CEYLAN

Operatör Doktor

Çocuk Cerrahisi

Detaylı Bilgi