• 0282 725 44 44
 • E-Katalog
 • İnsan Kaynakları
 • Nöbetçi Eczaneler
 • International Patients

Check-up “Dönemsel Sağlık Taraması” hiçbir şikayeti olmayan kişilerde, gizli kalmış ve ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanması ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar. Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir.

Yılda bir yapılacak olan check-up ile meme, rahim ağzı, prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde teşhisi mümkündür.

Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon gibi pek çok erken ve doğru tanı, yaşam süresi ve kalitesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da erken teşhisin ve düzenli tedavinin önemi büyüktür. Karaciğer hastalığı, meme, rahim, kalın bağırsak, mesane ve prostat gibi sık görülen bazı kanserlerin de erken teşhisi hayati önem taşımaktadır. Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

Unutmayın ki pek çok hastalık erken dönemde fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o denli fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda bir kez yaptıracağınız check-up ile sağlığınızdan emin olabilirsiniz.

Modern Tıp'ta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır.
Check-up ile tehlikeleri önceden fark edin.

Check-Up

Check Up Paketlerimiz

Kalp ve damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıklar Türkiye’de en sık karşılaşılan sağlık riskleri arasında yer alır. Düzenli yapılan kadın check up kontrolleri, olası sağlık risklerine karşı önlem almanın ve erken evredeki rahatsızlıkları teşhis etmenin en kolay ve güvenilir yoludur.

Kadın check up kapsamında yapılan muayeneler ile sağlık durumunuz olası tüm risklere karşı tespit edilir. Detaylı muayeneler ile kapsamlı sağlık kontrolünüz gerçekleştirilir.

Muayeneler
• Dahiliye Muayenesi
• Kadın Doğum Muayenesi
• Diş Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Tüm Batın USG
• Akciğer Grafisi
• EKG

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti Hbs
• HbsAg
• Smear Testi

Küçük bir örneklem büyük rahatsızlıkların teşhis edilmesinde önemli rol oynar.
Diyabet, jinekolojik kanserler ve vitamin-mineral eksiklikleri gibi pek çok rahatsızlığa karşı birçok laboratuvar tetkiki ile sağlığınız derinlemesine analiz edilir.

Mamografi, meme USG, tiroit USG gibi radyolojik tetkikler sağlığınıza dair önemli ipuçları verir. Muayenelerle birlikte yapılan radyolojik tetkikler hiç belirti vermeyen, gizli kalmış olası riskleri ortaya çıkarır.

Muayeneler
• Dahiliye Muayenesi
• Kardiyoloji Muayenesi
• Genel Cerrahi Muayenesi
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Tüm Batın USG
• Akciğer Grafisi
• Mammografi
• Meme USG
• Kemik Dansitometrisi
• EKO
• EKG

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• Smear Testi
• Kalsiyum
• Gaitada Gizli Kan
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti Hbs
• HbsAg

Türkiye’de erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal kanserler, koroner kalp rahatsızlıkları, tansiyon, diyabet ve Alzheimer gibi hastalıklar en sık karşılaşılan sağlık riskleridir. Bu nedenle erkek check up programlarında ağırlıklı olarak bu hastalıkların erken tanısına yönelik muayene ve tetkikler yapılır.

Check up kapsamında yapılan muayeneler ile sağlık durumunuz olası tüm risklere karşı tespit edilir. Detaylı muayeneler ile kapsamlı sağlık kontrolünüz gerçekleştirilir.

Muayeneler
• Dahiliye Muayenesi
• Kardiyoloji Muayenesi
• Diş Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti Hbs
• HbsAg

Türkiye’de ileri yaşlarda demans, Alzheimer, işitme kayıpları, koroner kalp rahatsızlıkları, tansiyon, diyabet, kolesterol rahatsızlıkları, akciğer, meme, prostat, kolorektal kanserler en sık karşılaşılan sağlık riskleridir.

Bu nedenle ileri yaş check up programlarında ağırlıklı olarak bu hastalıkların erken tanısına yönelik muayene ve tetkikler yapılır.

Muayeneler
• Dahiliye Muayenesi
• Kardiyoloji Muayenesi
• Üroloji Muayenesi
• Diş Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Tüm Batın USG
• Akciğer Grafisi
• EKG, Efor Test
• EKO

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti Hbs
• HbsAg
• Gaitada Gizli Kan
• PSA Total / Serbest

 • 40 yaş altı ve üstü kadın ve erkeklere göre farklı uygulamaları kapsar.
 • Bir çok kanser türünün tespitinde önemli rol oynar.
 • Erken teşhis için gerekli tüm tetkik ve ölçümleri içerisinde barındırır.
 • Tam teşekküllü genel sağlık kontrolü için idealdir.

Muayeneler
• Kardiyoloji Muayenesi
• Göz Muayenesi
• Dahiliye Muayenesi
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
• Diş Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Akciğer Grafisi
• EKG / EKO
• Efor Testi
• Mammografi
• Meme USG
• Tüm Batın USG

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti HIV
• Anti HCV
• Anti Hbs
• HbsAg
• Vitamin D
• Vitamin B12
• Gaitada Gizli Kan
• CA 19,9
• CEA
• CA125
• CA 15.3
• AFP
• Smear Testi

 • 40 yaş altı ve üstü kadın ve erkeklere göre farklı uygulamaları kapsar.
 • Bir çok kanser türünün tespitinde önemli rol oynar.
 • Erken teşhis için gerekli tüm tetkik ve ölçümleri içerisinde barındırır.
 • Tam teşekküllü genel sağlık kontrolü için idealdir.

Muayeneler
• Dahiliye Muayenesi
• Kardiyoloji Muayenesi
• Üroloji Muayenesi
• Göz Muayenesi
• Diş Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Akciğer Grafisi
• EKG / EKO
• Efor Testi
• Tüm Batın USG

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Potasyum
• Trigliserid
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• Albumin
• Ürik Asit
• AST
• ALT
• GGT
• ALP
• BUN
• HDL
• LDL
• TİT
• TSH
• CRP
• Anti Hbs
• Hbs Ag
• Anti HIV
• Anti HCV
• Vitamin D
• Vitamin B12
• Gaitada Gizli Kan
• RSA Total / Serbest
• CA 19.9
• CAE
• AFP

Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıklarında erken ve doğru tanı, yaşam süresi ve kalitesi açısından son derece önemlidir.

Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da erken teşhisin ve düzenli tedavinin önemi büyüktür.

Muayeneler
• Kardiyoloji Muayenesi

Radyolojik Tetkikleri
• Efor Testi
• EKG
• EKO
• Telekardiyografi

Laboratuvar Tetkikleri
• Hemogram
• Açlık Kan Şekeri
• Sedimantasyon
• Total Kolesterol
• Kreatinin
• CRP
• TSH,
• Üre
• Kreatin
• Sodyum
• Potasyum

Hekim Gerek Görürse
• Sanal Anjiyografi
• Radial Anjiyografi
• MPS (Kalp Sintigrafisi)