Randevu Al Online Laboratuvar İnsan Kaynakları E-Katalog İrmet Bebekleri Nöbetçi Eczaneler
  0 282 725 44 44
        

Ziyaretçi Kuralları

Özel İrmet Hospital Hastanesi olarak; hastalarımızın, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin sağlığı ve rahatlığı bizim için çok önemlidir. Hastalarımıza en uygun hizmeti verebilmek, tedavi ve bakım ihtiyaçlarını zamanında aksatmadan karşılayabilmek için hastanemiz kurallarına uymanız gerekmektedir. Sizleri bilgilendirdiğimiz bu konularda göstermiş olduğunuz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.


HASTANEMİZDE HASTA ZİYARETİ HANGİ ZAMANLARDA YAPILIR


Yatan Hasta Servisleri :
Her Gün 10:00-22:00

Genel Yoğun Bakım Ünitesi :
Hafta İçi : 14.00-15.00 / 19.00-20.00
Hafta Sonu : 12:00-13:00 / 19:00-20:00

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Her Gün : 13:00-14:00

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
Her Gün : 12.00-13.00 / 19:00-20:00HASTANIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME KİMLERE YAPILIR?
Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.
Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir. Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
Hastalarımızın sağlık durumu ile ilgili telefonla bilgi verilmez.
İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında ailesine ve yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

HASTA ZİYARETİ NASIL OLMALIDIR?
Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve rahatını bozacak durumlara  sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Hastamızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

ZİYARET SÜRESİ NE OLMALIDIR?
Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır.
Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz.

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler,
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler,
 • 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.


 • HANGİ DURUMLARDA HASTA ZİYARETİNE KISITLAMA GETİRİLİR?
 • Aşağıda belirtilmiş olan özel durumlarda hasta ziyaretine kısıtlama getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda,
 • Toplumda salgın varlığında,
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir.


 • HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
 • Hasta ziyaretini, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapınız.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz.
 • Hastalarımızın sağlığı için odada fazla ziyaretçi bulunmamasına ve ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz.
 • Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.
 • Sağlığınız açısından hastanızın bulunduğu ortamdaki eşya ve alanlara dokunmamaya dikkat ediniz.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya el dezenfektanı ile ovalayınız .
 • Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşmayınız.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz.


 • Yoğun Bakım Üniteleri’nde;
 • Hasta ziyaretlerinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeninin sağlanmasıdır. Önlük, galoş, maske ve eldiven esas olarak kişisel koruyucu malzemeleridir ve Yoğun Bakım Üniteleri’ne, standart hasta odalarına veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların odalarına girerken rutin olarak kullanılmasının enfeksiyon kontrolüne bir katkısı bulunmamaktadır. Tam tersine bu malzemelerin yanlış kullanımı hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda hastanemiz Yoğun Bakım Üniteleri’ne kişisel koruyucu malzeme kullanmadan girmekten çekinmeyin bu durum uluslararası uygun görülmüş bir giriş sistemidir.
 • Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı 1 kişidir. Bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Sizin, hastanızın ve diğer tüm hastalarımızın sağlığı açısından ziyaret sırasında kendi hastanız dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.
 • Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastaların herhangi biri açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz .


 • HANGİ KOŞULLARDA REFAKATÇİ BULUNDURULABİLİR?
  Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.
  Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastamızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

  HASTA REKAFATİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
 • Hastane kurallarına uyunuz. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız
 • Hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz kullanmaya özen gösteriniz.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlayabilmemiz adına bize yardımcı olmanızı; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamanızı, gürültü yapmamanızı, odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanmanızı; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra kapatmanızı veya sesini kısık tona ayarlamanızı rica ederiz.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarınızı hastane dışına çıkarmayınız veya yatağını değiştirmeyiniz.
 • Hastane sınırları içerisinde tütün ve alkollü maddeler kullanmayınız.
 • Hastanıza yiyecek/içecek getirmeyiniz ve hekim ya da hemşireye danışmadan hastanıza hiçbir yiyecek ve içecek vermeyiniz.
 • Teknik sorunlara neden olabileceği için hasta odalarında su ısıtıcısı vb. cihazları kullanmayınız.
 • Refakatçi değişimleri ile ilgili lütfen servis hemşiresine bilgi veriniz.
 • Tüm bunların dışında refakatçi olarak hastanızın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman lütfen öncelikle servis hemşirelerine bilgi veriniz. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
 •  

  ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ,GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE…